Nyírbogát Nagyközség

Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztek Nyírbogát polgárai

Újkori történelmünk legszebb ünnepe március idusa. Mindazoknak az, akik mélyen átérzik egy olyan diadal népszerűségét, amelyik egy nép összefogásának eredményeként született. Március 15-e a tiszta hit és az emlékezés ünnepe, melynek történéseiből sokat tanulhatunk. 2015. március 15-én ezekre a napokra emlékeztünk együtt Nyírbogát polgáraival - ünnepi műsor keretében  - a Művelődési Ház Nagytermében. Ünnepi megemlékezésünket megtisztelte Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és a helyi történelmi egyházak képviselői is. Ünnepi műsorunk a Nyírbogáti Mesekert Óvoda Mici Mackó csoportjának  színvonalas műsorával kezdődött. Dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó polgármester asszony ünnepi beszédében kiemelte, hogy:  „A polgári forradalom lehetőségét az emberek összefogása vívta ki. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megsokszorozta, hogy tudták: nagy dolgokra képesek, ha összefognak. Ők tetteikkel bebizonyították, hogy bár „egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen”. A nemzet összetartásának tudata 1848 óta a leggazdagabb erkölcsi, szellemi és érzelmi erőforrásunk. Ez teszi ma is aktuálissá Petőfi szavait. Gondolatait folytatva elmondta, hogy szerencsésnek mondhatjuk magunkat a magyar nemzet és Nyírbogát  polgáraiként, büszkén „nézhetünk a múlt tükrébe” és erőt meríthetünk belőle a jövő nagy kihívásaihoz.

Ha erősen él bennünk egy szebb, szabadabb jövő reménye és képesek vagyunk együtt, egymásra támaszkodva nekirugaszkodni a megvalósításnak, méltók lehetünk, méltók leszünk 1848 örökségéhez. Ebben segít minket minden évben újra meg újra a megemlékezés a szabadságharcra, március 15-re és annak hőseire. Ez ad értelmet az ünnepségeknek, a koszorúzásoknak, a közös és békés elmélkedésnek.”

 

Az 1848-as szabadságharc során Európa megismerte a magyar  nép hazaszeretetét, szabadság iránti vágyát. Eltelhetett azóta  167 év, de a 48-as eszmék, a hősök és mártírok nevei mindig a dicsőség  jelképeként maradtak és maradnak fenn minden generáció

emlékezetében. Ezeket a gondolatokat szem előtt tartva a Nyugdíjasok  Egyesületének műsora következett, majd a Vántus István Általános Iskola 7. osztályos tanulói az 1848. március 15-ére, a szabadságharc dicső napjaira emlékeztek rendezvényünkön. Felkészítő tanáraik Somlyai Lászlóné és Sütő Katalin tanárnők voltak.

Az ünnepeltek ünneplő ruhában, emelkedett lélekkel gondoltak 1848. március 15-ére. E nap öröksége tanítja meg az unokákat leborulni a nemzet nagysága és apáink, dédapáink sírja előtt. Megemlékezésünk végén  a történelmi egyházak képviselői imát mondtak a bátrakért, a hősökért, majd a jelenlévő ünneplő közösséggel átvonultak a Béke téri emlékműhöz, hogy az emlékezés koszorúit elhelyezzék és közösen meggyújtsák  a megemlékezés gyertyáit.

 Nyírbogát, 2015. március 16.

 Gulyás Jánosné

További képek