Nyírbogát Nagyközség

Szent István napi ünnepség és Új Kenyér szentelés Nyírbogáton

Szent István napjának előestéjén Nyírbogáton megemlékezést tartottunk. Az ünnepi beszédet Simon Miklós országgyűlési képviselő tartotta, aki kiemelte: Ezer esztendővel ezelőtt nekünk, magyaroknak István király vezetésével az volt a hivatásunk, hogy hazát alapítsunk, államot hozzunk létre. Az ezeréves keresztény magyar állam, a magyar nemzet közös nagy és maradandó alkotása, Szent István királyunk öröksége. Közös alkotás államhatároktól függetlenül, amely ezer esztendő 36 nemzedékének munkájából, harcából, szenvedéséből, kudarcából, sikeréből, reményéből, és akarásából született. Olyan hazát kell építenünk, amire minden magyar ember számíthat.
Ünnepi műsorunkat Csordás Bianka és Terdik Péter szavalata, a Vántus István Általános iskola énekkarra, a Mesekert Óvoda Fürjecske néptánc csoport játékfűzése és a Nyugdíjas Egyesület énekkara színezte.
Az ünnepi műsor keretében Terdik Mihály görög katolikus parochus és Horváth János római katolikus plébános, címzetes kanonok megszentelték az Új Kenyeret!
Ünnepségünk végén a jelenlévők megkóstolhatták a megszentelt Új Kenyeret.

Az ünnepség képei