Nyírbogát Nagyközség

Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékeztek Nyírbogát polgárai

Az utókor és az ifjúság számára különösen nagy jelentőséggel bír emlékezni 1956. október 23-ára. Erre a napra, a hősökre, hiszen tetteiknek üzenetük van. Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata és a település polgárai is megemlékeztek erről a napról.

Ünnepi megemlékezésünk kezdetén a nyírbogáti Mesekert Óvoda  Hétszínvirág csoportja megható műsort adott elő, melyet még fokoztak az óvónők, akik mécsessel a kezükbe léptek a színpadra, s együtt énekelték az ovisokkal: „A Csodálatos világ című dalt - Koncz Zsuzsa és Cipő szerzeményét”.   Az óvodásokat Bécsi Lászlóné, Csonkáné Pósán Valéria és Pál Józsefné óvodapedagógusok készítették fel.

Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó településünk polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy :Az 56-os nemzedék nem kérte, de a puszta kezével is felvette a keresztet, amit a történelem neki szánt. …… A magyarok ösztönei mindig jól működtek. Talán azért is, mert az elmúlt ötszáz évünk nem szólt másról, mint a szabadságért való küzdelemről. Ezért küzdött Bethlen Gábor és Rákóczi. Ezért emelte a magasba a zászlót Kossuth és Széchenyi, és ezért mentek a pesti srácok puszta kézzel az akkori világ egyik legnagyobb hadserege ellen. ….. Tovább folytatva ünnepi beszédét polgármester asszony, szólt a jelen történéseiről is,mely szerint: „Az európai nemzeteket, az európai létformát, a biztonságot, a kultúrát, a hitet ma olyan veszély fenyegeti, ami veszedelmesebb, minden eddigi erőnél, amivel Európa valaha találkozott. A világtörténelem eddigi legintenzívebb népvándorlása és Európa szervezett megszállása zajlik. … Európa vezetői elfelejtették megkérdezni az európai embereket arról, akarják-e, hogy Európa, az országok lakossága, kultúrája, rendje, hite mindörökre megváltozzon.  Így volt ez 1956-ban Magyarországon is. Az elnyomók azt hitték, önhatalmúlag meg lehet tenni bármit az emberekkel és a nemzetekkel, akár azt is, hogy majd kivárják csendben a saját végüket, feladják szabadságukat, önrendelkezésüket, kultúrájukat, határaikat, történelmüket és hitüket. ….. A magyarok válasza ma is az, ami 1956-ban: Elég volt. Magyarország meg fogja védeni magát, a határait és a szabadságát. „Magyarország van, volt és lesz.” 

Az ünnepi beszédet követően  Zenés irodalmi összeállítással idézték fel a Vántus István  Általános Iskola 8. osztályos diákjai az 59 esztendővel ezelőtt történt eseményeket. A gyerekeket Somlyai Lászlóné, Sütő Katalin és Kreminczky Tímea tanárnők készítették fel. A megemlékezésünk színvonalát a Nyírbogáti Nyugdíjas Egyesület előadása emelte.ZáráskéntHorváth János címzetes kanonok, plébános és Terdik Mihály görög katolikus parókus imádkoztak hőseinkért, hazánkért, majd a jelenlévők átvonultak a Béke téri emlékműhöz elhelyezni az emlékezés mécseseit és gyertyáit.

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata,  az intézményeink vezetői, s a történelmi egyházak képviselői koszorút helyeztek el a hősök emlékére és tiszteletére. Ünnepi megemlékezésünket megtisztelte  Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő úr is.

 

Gulyás Jánosné

Ünnepi képek