Nyírbogát Nagyközség

Nyírbogát település polgárai is megemlékeztek a 1848-49-es forradalom és szabadságharcról

 

2016. március 15-én Nyírbogát polgárai is megemlékeztek az  1848-49-es forradalom és szabadságharcról. Az ünnepi megemlékezésen  Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó, településünk polgármestere beszédében a forradalmárok bátorságát és áldozatkészséget emelte ki leginkább. „’48 fiataljai és idősei tudták, hogy országunknak szüksége van rájuk, s hogy az Ő önfeláldozásuk az alapja a mi szabadságunknak. A mi nemzedékünk ezt a szabadságot már szinte ajándékba kapta, azonban nekünk is tenni kell érte valamit. A szabadság kötelességet is ró ránk. Ma is van teendőnk. Kötelességünk megvédeni kultúránkat, nyelvünket, hitünket. Kötelességünk nekünk is tenni azért, hogy unokáinknak, dédunokáinknak megőrizzük ezt a szép országot. Ezért is kell nemet mondanunk a kötelező betelepítési kvótára.” Polgármester asszony beszédét Széchenyi István szavaival zárta, miszerint: „Múlton nyugszik a jelen, s azon a jövendő”. Tegyünk azért, hogy ez a jövendő egy keresztény Magyarország megmaradását jelenthesse!

Ünnepi megemlékezésünket a Mesekert Óvoda Hétszínvirág csoportjának műsora színesítette.

Vendégünk volt dr. Kozma Péter, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja, aki ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy: „ jó ünnepelni, együtt emlékezni  mind arra, ami bátor és becsületes és magyar.  Ünnepeinknek egy veszélye van, hogy megszokássá válik lelkünkben, szívünkben és akaratunkban. Ezért fent áll annak a veszélye, hogy szürkévé válnak az ünnepeink, de hála Istennek Nyírbogáton nem ez tapasztalható. Fontos a visszaemlékezés. Fontos visszaemlékezni március 15-re. Mit jelent a magyarságnak és a környező országok lakosságának március 15-e? A polgári demokrácia születését. Annak a demokráciának a születését, amely az egyenlő arányos közteherviselést bevezette, amely megalkotta a szólás és a sajtószabadság el nem múló jogát, jelentette egy nemzet születését. Megszűntetett évszázados kiváltságokat. A magyar nép kiállt a jogai mellett. Kiállt szabadsága mellett. A hadseregében egymás mellett harcolt a lengyel, szerb, magyar honvéd. Mit ad ma március 15-e? A jogot, hogy hazánkban élhetünk. Jogot a biztonsághoz, megélhetéshez. Szabadságot. A mai fiatalságnak természetes a szabadság, de még élnek az emlékek, amikor a kokárdaviselés nem volt engedélyezve. A szabadságharcot a túlerő győzte le. Ma nem harccal, hanem egyszerű munkával kell tanúbizonyságot tenni mai határaink védelmében. „  Kormánymegbízott úr Arany János – Magányban című verséből kiemelte a költő azon gondolatait, mely szerint:  „Légy hű, s bízzál jövődbe, nemzetem.” Beszéde végén azt kívánta mindnyájunknak, hogy legyünk hűek, és bízzunk nemzetünkben, s ha ez a bizalom hittel párosul, az eredmény sem marad el.

Rendezvényünk színvonalát a Vántus István Általános Iskola tanulóinak előadása, az énekkar műsora és a Nyugdíjas Egyesület énekei emelték.

 A megemlékezés végén  a történelmi egyházak képviseletében Szerencsi Imre református lelkész, Terdik Mihály görög katolikus parochus  méltatták a bátrakat, s imádkoztak a forradalom és szabadságharc hőseiért,   majd a jelenlévők átvonultak - huszárok kiséretében - a Béke téri emlékműhöz. Ott  koszorút helyezett el Kozma Péter kormánymegbízott úr, Nyírbogát Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete, az önkormányzat intézményeinek vezetői, az egyházak képviselői. Ünnepségünk ezzel még nem ért véget, hisz a Tájházban kiállítást szerveztünk településünk írásos emlékeiből, dokumentumaiból, melyet Bilku Tibor nyugdíjas pedagógus, a Helytörténeti Kör vezetője mutatott be az érdeklődők számára.

KÉPEK