Nyírbogát Nagyközség

Államalapító Szent István király és az Új kenyér ünnepe Nyírbogáton

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata ökumenikus istentisztelet keretében a Görög katolikus templomban tartotta 2016. augusztus 21-én a Szent István napi ünnepséget.
Terdik Mihály görög katolikus parochus az ünnepi istentisztelet keretében méltatta Szent István érdemeit, Szerencsi Imre református lelkész a hálaadásról, gondviselésről, Isten szeretetéről szólt, mely az új kenyérben nyilvánul meg. Bécsi Lászlóné, a baptista gyülekezet vezetője hangsúlyozta, hogy a testi táplálék mellett nagyon fontos a lelki éhséget is megelégíteni az élet kenyerével, aki maga Jézus.
Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó településünk polgármesterének ünnepi gondolataiból:    Mi is Szent István legfőbb üzenete a ma emberéhez a mai napon? Ennek megválaszolása nehéz feladat, különösen most, mikor veszély fenyegeti a szent István által alapított keresztény államunkat.  A keresztény ember képes szembenézni múltjával és jelenével. Képes higgadtan mérlegelni gyengeségeit, erősségeit, és levonja a szükséges következtetéseket a számvetésből. A közösségbe vetett hit, a közös munka ereje az egyetlen, amely életre hívhatta a Magyar királyságot. Bízom abban, hogy a ma nemzedéke megérti ezt az üzenet és megőrizzük Magyarországot gyermekeinknek keresztény, független országnak.”- hangzottak el polgármester asszony szavai.
Dr. Simon Miklós térségünk országgyűlési képviselője ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy : „ Augusztus 20-a a mi ünnepünk. Ezen a napon emlékezünk Szent Istvánra, és azokra a magyarokra, akik történelmünk során elszántan védték az országot, a magyar államiságot. Szent István törvényeivel Magyarország keresztény államként született meg, amelynek megvannak a saját intézményei, törvényei, határai. A törvények betartása tett minket nemzetté, állammá. A törvényeink mellett az államhatár védelme biztosította azt, hogy Magyarország az elmúlt több mint ezer évben  megmaradt. Szent István is tudta, határok védelme nélkül nem létezhet egyetlen ország sem. Ezeréves történelmünk megmutatta azt is, hogy nem dönthetnek mások helyettünk, mert azzal megszűnik a nemzet függetlensége és azt is nagyon jól tudjuk, hogy mivel jár az, ha Európa feladja alapvető értékeit. A magyarság – legyen az államhatáron innen és túl – azt is pontosan tudja, hogy milyen tragikus következményei vannak annak, ha megváltozik egy állam etnikai - vallási-kulturális összetétele és ha erőszakkal kényszerítenek arra, hogy kikkel éljünk együtt. A magyarság gyakran idegen hatalmak árnyékában élt, átélt egy 150 éves iszlám uralmat, átélte a náci és a kommunista diktatúrát is, és még ma is köztünk élnek sokan, akik 60 éve az életüket kockáztatták egy szabad országért. Vannak erők, amelyek most azt követelik tőlünk, hogy mondjunk le a függetlenségünkről, a szabadságunkról, mert a nemzet - mondják - már a múlt. Ők nemzetek nélküli Európát akarnak, amelyet kedvükre irányítani lehet. Ráadásul azok követelik ezt tőlünk, akiket azért választottak az európai emberek, mert bíztak abban, hogy ha baj van, akkor ők megvédik majd Európát és az európai embereket. Most mégis azt látjuk, hogy Brüsszel elveszítette a józan eszét, elveszítette a kapcsolatát a valósággal, és veszélybe sodorja az európai emberek életét és jövőjét.”

Ünnepi műsorunkat Molnár Dorina, Türk Zita és Szőke Eszter szavalatai színesítették. Az új kenyeret településünk egyházvezetői megszentelték és megáldották, amit a jelenlévők meg is kóstolhattak.

 

Ünnepi pillanatok képekben