Nyírbogát Nagyközség

A víz világnapját színes programokkal ünnepelték a Nyírbogáti Óvodában

Nyírbogát – A Helyi Nevelési Programban kiemelt feladat a környezet védelmére, természet szeretetére nevelés, ezért a környezet védelem „jeles napjait” a gyermekek életkorának megfelelően ünnepelik meg a Nyírbogáti Óvodában.


 

A jeles napok megszervezése során az óvónők bevonják a szülőket is a programok megvalósításába, s a gyűjtőmunka s egyéb feladatok kapcsán nemcsak az óvodások, hanem családjaik szemléletét is igyekeznek formálni.

 

 Ostorháziné Vadon Izabella óvodavezető elmondta, hogy: „Korunkban rendkívül aktuálissá vált a környezetvédelemmel való foglalkozás. Az élő környezetünk rohamos pusztulása, a biológiai egyensúly megbomlása a levegő és a víz szennyezettsége korunk nagy veszélye. Környezetünk védelmében nekünk is tennünk kell a magunk eszközeivel. A gyerekek képeket gyűjtöttek, s az összegyűjtött képekből albumot készítettek, majd kísérleteket, vizsgálódásokat végeztek a víz tulajdonságaira vonatkozóan. Papírból akváriumot készítettünk, és benépesítettük különböző technikai eljárással készített halakkal. A település víztornyához és a közeli csatornához is kilátogattunk, majd a vízzel és a vízi közlekedési eszközökkel kapcsolatos találós kérdéseket tettünk fel a gyerekek számára. Utolsó napon a nagycsoportos óvodások vetélkedőn, versenyjátékokon ügyeskedhettek.

 

Tudományok igazolják, hogy 3 – 7 éves életszakasz az egész személyiség fejlődésében meghatározó jelentőségű,  éppen ezért ha már az óvodában elkezdjük a természet kímélésére és szeretetére nevelést, talán a felnövekvő nemzedék jobban óvja majd az őt körülvevő környezetét, kímélettel lesz a természet minden élőlénye iránt.

 

- Gulyás Jánosné -