Nyírbogát Nagyközség

Egy Jobb Életért!

Nyírbogáton tartottak tájékoztatót a Területi-és Településfejlesztési Operatív Programról és az Egy Jobb Életért Leader HACS rövidtávú terveiről.

2015. február 17-én Nyírbogáton az „ Egy Jobb Életért” Közhasznú Leader HACS Egyesület tájékoztatót tartott a települési önkormányzatokat érintő rövid távú elképzelésekről, Területi-és Településfejlesztési Operatív Program tervezéséről, pályázati lehetőségekről.
Meghívott vendégünk volt Seszták Oszkár közgyűlés elnöke, Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő úr.
Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó a HACS elnöke és Insticei Zoltánt a HACS munkaszervezet vezetője a Közös Agrárpolitika reformjáról, a KAP új célkitűzéseiről (2014-2020) tartottak tájékoztatót az életképes élelmiszertermelés, a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás és a kiegyensúlyozott területi fejlődésről.
Dr. Simon Miklós képviselő úr a tájékoztatón ismertette a TOP / Területi-és Településfejlesztési Operatív Program/ jelenlegi formáját és a további feladatokat. Kiemelte, hogy a TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat: az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal összefüggő, város- és településfejlesztési akcióit támogatja. A TOP területi programcsomagok alapján nyújt támogatást. Integrált Területi Programok (18 megye, 22 MJV). Az ITP végrehajtása a Területi Kiválasztási Rendszer keretei között történik meg. A TOP forráskerete országosan: 1185,7 Mrd Ft [1702/2014. (XII.3.) Korm rendelet alapján). Szabolcs-Szatmár-Bereg megye TOP forráskerete: 89,28 Mrd Ft

Ezt követően Baracsi Endre a közgyűlés alelnöke részleteiben is ismertette a TOP-ot és a megyei lehetőségeket az elkövetkező uniós ciklus tekintetében. Előadásában az alábbiakra hívta fel a figyelmet:
- 2014-2020 EU források 60 %-a gazdaságfejlesztést céloz. Elsődleges célja a Térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás növelése, hozzájárulva az EU 2020 tematikus célokhoz.

A TOP két fő stratégiai célja a gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása, vállalkozásbarát város/településfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása. Integrált területfejlesztési megközelítésre épülő decentralizált tervezés és végrehajtás.
Megyei ITP: TOP 1-5. prioritások szerinti (gazdaság- és településfejlesztési) tartalom, megye MJV-n kívüli területére. Megyei önkormányzatok tervezik és közreműködnek a végrehajtásban.
Megyei jogú városi ITP: TOP 6. prioritástengely szerinti (városfejlesztési) tartalom, MJV területére. Megyei jogú városok önkormányzatai tervezik a megyei önkormányzatok koordinálásával, és közreműködnek a végrehajtásban.
Közösségvezérelt helyi fejlesztési programok városokban, kísérleti jelleggel: Városi közösségi-kulturális tartalom, helyi gazdaságfejlesztési elemekkel. Helyi fejlesztési stratégiák. Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD), – 20-30 város.
Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) alapján kiválasztott helyi akciócsoportok (HACS) tervezik és hajtják végre– tájékoztatta lapunkat

Gulyás Jánosné

Bővebben a "Fejlesztések - 2015" menüpontban.

.