Nyírbogát Nagyközség

Nyírbogáton a Semmelweis – és Köztisztviselői nap alkalmából településünk vezetői köszöntötték Önkormányzatunk Intézményeinek dolgozóit

Dr. Simonné Dr. Rizsák Ildikó  településünk polgármestere és Bereznyákné dr. Bényei Bernadett jegyző asszony a hétvégén egy-egy cserép  orchideával köszöntötte az ESZI dolgozóit és a szociális szférában dolgozókat, valamint Hivatalunk köztisztviselőit, és valamennyi önkormányzati dolgozót.

Semmelweis nap alkalmából polgármester asszony Wass Albert  szavaival méltatta   a szociális szférában dolgozók fáradozását,  ( a védőnő - családsegítő, gyermekjóléti szolgálat– háziorvosi szolgálat – fogorvosi – gyógyszertári  dolgozók és az Idősek Otthonában  dolgozók) mindennapos felelősségteljes munkáját.

 „Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az életben - kötelességen belül, vagy azon felül is talán -, mert különben nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell, legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be... Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való.”

 Azt kívánta számukra, hogy apró örömök és sikerek tegyék teljessé hétköznapjaikat.

 A köztisztviselőket arra kérte, hogy a jövőben is elkötelezetten, nagyfokú hivatástudattal, legjobb tudásuk szerint végezzék munkájukat, a mindennapi ügyintézésük során a nyírbogáti lakosok ténylegesen érezzék, hogy becsületes munkájukkal nap mint nap hozzájárulnak a köz szolgálatához.  Megköszönte azon alkalmazottak munkáját is, akik a mindennapokban segítik az önkormányzat munkáját, hisz szükség van rájuk,  munkájukat meg kell becsülni. Mindannyiuk számára 

 Rabindranath Tagore bölcs intelmét idézte:

 

"Aludtam, s azt álmodtam, hogy öröm az élet,

felkeltem, s azt láttam, hogy kötelesség az élet,

cselekedtem, s lám: a kötelesség lett az öröm."

 

KÉPEK