HIRDETMÉNY

 Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 16/2010. (VII. 09.) önkormányzati rendeletében  

2010. július 26. napjától 2010. augusztus 06. napjáig

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában      - a rendes szabadság kiadására - igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart, ügyfélfogadás - az alábbi kivételekkel - nem lesz.

A halaszthatatlan ügyeket ügyeleti rendszerben intézzük.

Az anyakönyvi igazgatás területén ügyeletet tartunk fenn, amely kizárólag a halálesetek anyakönyvezésének elvégzésére korlátozódik. Az ügyeletet Papp Jánosné (06-20-3258-001) köztisztviselő, akadályoztatása esetén Szabóné Veres Andrea (06-20-2530-868) köztisztviselő látja el.

A jegyzői gyámhatósági feladatok vonatkozásában telefonos ügyeletet tartunk fenn kizárólag ideiglenes hatályú gyermekelhelyezés esetén, illetve súlyos veszélyeztetettség okán. Az ügyeletet Sivadó Jánosné (06-30-5846-101) köztisztviselő, akadályoztatása esetén Papp Jánosné (06-20-3258-001) köztisztviselő látja el.  

A Polgármesteri Hivatal ügyeleti rendszerben a 06-42-286-133-as telefonszám 4-es mellékletén munkaidőben folyamatosan elérhető.

 A kérelmeket Tisztelt Ügyfeleink postai úton juttathatják el a Polgármesteri Hivatalhoz. (4361 Nyírbogát, Hunyadi út 7.)

A Polgármesteri Hivatal épületében (7-es szoba) az ivóvíz díjának befizetése zavartalan a szokásos rendnek megfelelően.

A rendszeres szociális ellátások, illetmények, bérek kifizetését az igazgatási szünet nem érinti, azok a jogszabályban előírt időben a megszokott rendben kerülnek kifizetésre.

  Megértésüket köszönjük!

                                  Dr. Simon Miklós sk.                        Dr. Éliás Tünde sk.

                                       polgármester                                       jegyző