Nyírbogát Nagyközség

Rendeletek

Önkormányzati rendeletek 2004-től


 2017-es rendeletek

 

Nyírbogát Nagyközség településképének védelméről

Nyírbogát Nagyközség településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településkép arculati kézikönyv és  településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzatról

 


2016-os rendeletek

 

Rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról és a fizetendő díjak mértékéről

Rendelet Nyírbogát Nagyközség településrendezési tervének elfogadásáról


2015-ös rendeletek

 

Rendelet közigazgatási szünetről

Rendelet az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Rendelet a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Rendelet a fák és cserjék ültetésének rendjéről

 


2013-as rendeletek

 

Önkormányzati rendelet Mezei Őrszolgálat létrehozásáról  

Önkormányzati rendelet a helyi adókról  

Önkormányzati rendelet a 11/2005. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 


2012-es rendeletek

 


2011-es rendeletek 

 

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011 (IV. 01.) önkormányzati rendelete

 

 


2010-es rendeletek

 


 
2009-es rendeletek

 


2008-as rendeletek

 

1/2008. (II. 22.) rendeletNyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól

 2/2008.(IV. 18.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2007. évi zárszámadásáról  

 

3/2008. (IV.18.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008.(II.22.) rendelete módosításáról  

 

 4/2008. (V.16.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2008. (IV. 18.) rendelettel módosított 1/2008.(II.22.) rendelete módosításáról

 

 


 2007-as rendeletek

 

1/2007. (I. 11.) rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2006. (XII. 21.) rendelete módosításáról

2/2007. ((III. 01.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

 3/2007. (III. 01.) rendelet az egyes szociális ellátások helyi szabályozásáról

 4/2007. (IV. 02.) rendelet a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 10/2004 (IX. 10) ÖKT. számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

 5/2007. (V.02.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 8/2006. (IX.15.) rendeletével és a 12/2006. (XII.21.) rendeletével módosított 2/2006.(II.22.) rendelete módosításáról

 6/2007.(V. 02.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2006. évi zárszámadásáról

7/2007. (V. 02.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról

8/2007. (VI. 29.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 11/2006. (XII.21.) rendelet módosításáról

 9/2007. (VIII. 21.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2007.(III. 01.) rendelete módosításáról

10/2007. (XI. 16.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról szóló 8/2007. (VI. 29.) rendelettel módosított 11/2006. (XII.21.) rendelet módosításáról

 11/2007. (XII. 17.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2007. (VIII. 21.) rendeletével módosított 2/2007.(III. 01.) rendelete módosításáról

12/2007. (XII. 17.) rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról

13/2007. (XII. 17.) rendelet a helyi iparűzési adóról 

14/2007. (XII. 17.) rendelet a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról

16/2007. (XII. 17.) rendelet az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 14/2006. (XII. 21.) rendelettel módosított 15/2004. (XII. 23.) rendelet módosításáról

17/2007. (XII.17.) rendelet a térítési díjakról szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (XII. 21.) rendeletével módosított 3/2005. (II. 23.) rendelete módosításáról

18/2007. (XII. 17.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 1/2007. (I. 11.) rendelettel módosított 17/2006. (XII. 21.) rendelete módosításáról

 

 


2006-os rendeletek

 

 1/2006. (II. 22.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2005.(II.23.) rendelete módosításáról

 2/2006. (II. 22.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

3/2006. (V. 02.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2005. évi zárszámadásáról

5/2006. (VI.19.) rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér mértékének megállapításáról

8/2006. (IX.15.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006.(II.22.) rendelete módosításáról

10/2006. (X.24.) rendelet a helyi önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökeinek, a tanácsnoknak és a bizottságok tagjainak juttatásairól

11/2006. (XII.21.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

12/2006. (XII. 21.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 8/2006. (IX.15.) rendeletével módosított 2/2006.(II.22.) rendelete módosításáról

14/2006. (XII. 21.) rendelet az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 15/2004. (XII. 23.) rendelet módosításáról

15/2006. (XII. 21.) rendelet a térítési díjakról szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II. 23.) rendelete módosításáról

16/2006. (XII. 21.) rendelet a képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

17/2006. (XII. 21.) rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

 


 

2005-ös rendeletek

 

 2/2005. (II. 23.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól

 3/2005. (II.23.) rendelet a fizetendő intézményi térítési díjakról

 4/2005. (IV.15) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2004. évi zárszámadásáról

 5/2005. (IV.15.) rendelet a 2/2005. (II.23.) ÖKT. számú költségvetési rendeletének módosításáról

 6/2005. (IV.20.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2005.(II.23.) rendelete módosításáról

7/2005. (VI.10.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított 2/2005.(II.23.) rendelete módosításáról

 10/2005.(VIII. 24.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata jelképeiről és azok használatáról

11/2005. (VIII. 23.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata által alapított címekről, kitüntetésekről, díjakról és ezek adományozási rendjéről

13/2005. (IX.26.) rendelet a helyi hulladékgazdálkodási tervről

15/2005. (X.28.) rendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról

16/2005. (X.28.) rendelet a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerről szóló helyi szabályozásról

18/2005. (X.28.) rendelet egyes helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről

19/2005. (X.28.) rendelet a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről

20/2005. (X.28.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

21/2005. (X.28.) rendelet Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2005.(II.23.) rendelete módosításáról

22/2005. (XII.12) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról

 


 

2004-es rendeletek

 

14/2004. (XII.27.) rendelet az 1/2004. (II.15.) ÖKT. számú költségvetési rendeletének módosításáról

15/2004. (XII.23.) rendelet az önkormányzati tulajdonú közüzemű vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről.