Nyomtatás

 

 Éves program  Kiemelt programok

Az egészséges életmódra való nevelés főbb projektjei:

Intézményünk bemutatása

Településünkön működő óvoda területileg optimális elhelyezkedésű, arányosan biztosítani tudja az óvodáskorú gyermekek nevelését, személyiségfejlesztését, iskolára való felkészítését.

Óvodánk három csoporttal működik, 100 gyermek befogadására alkalmas, csoportszobái tágasak, világosak. Valamennyi csoportszobához öltöző, mosdó tartozik, ami által biztosítani tudjuk a higiéniai és a kulturált egészségügyi szokások kialakítását. Büszkeségünk a tornaterem, amely igen jól szolgálja a gyerekek egészséges életmódra nevelését, testi képességeinek fejlődését.

Óvodánk udvarán tágas, fás, füves, homokos területek egyaránt megtalálhatók. Az udvari játékeszköz ellátottságunk kiváló, udvari játékeszközeink minden igényt kielégítenek.   Elvünk az, ha egy óvoda kényelmes, esztétikus a gyermek számára, és kielégíti otthonpótló szerepét, akkor szívesen járnak oda. Óvodánk nem csak épület, fűtésrendszer tekintetében újult meg az elmúlt években, hanem az udvarunkat is parkosítottuk, díszfákat, cserjéket ültettünk.  Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, a mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a művészeti élmény-nyújtásra épül.

Hirdetjük a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkört, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük. Hangsúlyozzuk a gyermekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakozását a családi neveléssel együtt.

 

 1. szeptember 16. napjával intézményünk által nyújtott szolgáltatás a bölcsődéskorú gyermekek ellátásával, nevelésével, gondozásával bővült. A bölcsőde tágas, világos minden igényt kielégítő felszereltséggel rendelkezik. Az intézmény 2 csoportban 26 gyerek ellátásáról tud gondoskodni. A gyermekek születésének száma növekedést mutat a településen, s nagy igény van az óvodai nevelésen kívül a bölcsődei ellátásra is. A település lakosai közül egyre több anyuka áll munkába, s gyermeke nappali felügyeletét bölcsődei keretek között kívánja megoldani.  

 

Az óvoda – bölcsőde személyi feltételei

Az óvodánkban a nevelőmunka kulcs-szereplője az óvodapedagógus, a bölcsőde kulcs-szereplője a kisgyermeknevelő.

Óvodánk minden csoportjában szakképzett óvónő, és dajka gondoskodik a rá bízott gyerekről és biztosítja az intézmény zavartalan és folyamatos működését.

Óvodapedagógusaink, kisgyermeknevelőink fontosnak tartják a naprakész ismeretek bővítését, az önképzést, valamint részt vesznek a pedagógiai szakma megújítását és segítését szolgáló továbbképzéseken. Az együtt töltött évek alatt összegyűlt tapasztalatok, a közös élmények, a munkával járó erőfeszítések és szakmai sikerek egymáshoz ragaszkodó, együttműködő közösséget formáltak.

Bölcsődénk dolgozói szakképzett, munkájuk iránt elkötelezett gyermek szerető közösséget alkotnak.  A bölcsődei gondozás-nevelés komplex feladat mely a gyermek alapvető szükségleteinek kielégítését szolgálja, meghatározza a gyermek önmagához, környezetéhez és másokhoz való viszonyát, hosszú távon segíti szociális beilleszkedését. A bölcsőde hozzájárul  a gyermekek optimális testi - lelki- szociális fejlődéséhez.  

Pedagógiai munkánkat a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei segítik.

 

A szülők felismerték az óvodai - bölcsődei nevelés fontosságát, ebből adódóan intézményünk kihasználtsága kiemelkedő.

Tapasztalataink szerint az óvodánkba járó gyerekek kevés kivétellel a település iskolájába iratkoznak be. Ezt próbáljuk elősegíteni azzal, hogy egyre több közös programot szervezünk az iskolával, s ezáltal a szülők és a gyerekek is megismerik az iskolai életet, a minőségi oktatást. Nevelőtestületünk rendszeresen együttműködik az iskola tantestületével az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése érdekében. Egymás rendezvényein aktívan részt veszünk:

 • mesemondó délelőtt
 • közös színházi előadások
 • nyílt napok
 • iskolacsalogató
 • kulturális események
 • föld napi rendezvények
 • közös szülői értekezlet

Óvodásaink eltérő szociokulturális környezetből kerülnek az óvodánkba. A családok anyagi helyzete változó képet mutat, ezért felvállalunk olyan programok, projektek szervezését, amelyek a gyerekek/családok közötti esélykülönbségek csökkentését célozzák meg.

Nagy hangsúly fektetünk a tehetséggondozásra, ennek érdekében működtetünk olyan tehetséggondozó csoportokat, ahol a gyerekek személyiségfejlesztését elősegítjük.

Tehetséggondozó programjaink:

 • Fürjecske néptánc csoport
 • Mazsorett csoportunk
 • Csillagocskák előadó-művészeti csoport
 • „Ebihalak” játékos vízhez szoktatás, úszás előkészítés csoport
 • Pilátesz tornacsoport

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázati lehetőségeket, s igyekszünk minden olyan lehetőséget megragadni, amely a gyerekek mindennapi életét színesebbé, gazdagabbá teszi.

 

Találatok: 10091